Eurona je vhodná pro čistírny odpadních vod (ČOV)

Čistírny odpadních vod (ČOV) se dělí hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typ ČOV v ČR je mechanicko biologická čistírna odpadních vod. Dělí se podle procesu čištění na mechanickobiochemické a chemické. Existuje poměrně velké množství různých technologií, kterými se dá odpadní voda čistit. Záleží především na typu znečištění.

Mechanické čištění v čističce

Nejprve probíhá v čističkách takzvané mechanické čištění. Dochází k němu na česlech nebo sítech, které odstraní hrubé plovoucí nečistoty. Dále tečou odpadní vody přes filtr na písek, obvykle kombinovaný s filtrem na tuků. Důležité je oddělit minerální látky od organických. Česle,lapák písku a tuků tvoří takzvanou ochranou část čističky. Dále pokračuje odpadní voda do odkalovacích nádrží.

Biologické čištění odpadních vod

 

 

 

Převážná část znečištění z domácnosti je biologicky rozložitelná. Biologické čištění je biochemický proces, při kterém se využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat a mineralizovat organické látky přítomné v odpadní vodě. Jde běžně o mikroorganismy, které se normálně vyskytují v přírodě.

Pro biologické čištění je především důležitá biologická rozložitelnost látek obsažených v odpadní vodě, takže tam nesmí být přítomny látky toxické pro organismy pomocí kterých čištění probíhá. Jde především o těžké kovy, zejména chrom, měď a stříbro. Organismům škodí i například chlór. Ve vodovodní síti se chlór jako desinfekce používá, ale díky jeho těkavosti se ho na čističku dostane minimální množství, které organismům tolik neškodí. Další toxiny jsou například oxidy síry. Je také důležité sledovat pH vody, která se dostane do styku s mikroorganismy. Mimo to musí být přítomen dostatek živin - ve větších dávkách však tyto látky mohou působit toxicky.

Aerobní biologického čištění

Aerobní procesy přeměny organických látek probíhají za přítomnosti kyslíku rozpuštěného ve vodě. Většinou se však nejedná o čistě aerobní proces, protože tam, kde vznikají vločky aktivovaného kalu (shluky mikroorganismů) dochází i k anerobním procesům. Procesům, při kterých organismy využívají místo vzdušného volného kyslíku kyslík vázaný v molekule, například vody. Samostatně se tento proces používá především u hodně koncentrovaných průmyslových odpadních vod.

Terciární čištění

Terciární čištění slouží k dočištění odpadních vod především k odstranění fosforu, nerozpuštěných látek a k hygienizaci vody.

Komentáře   

0 #3 M.Jarošová 2014-07-27 23:35
ČOV nemáme, ale ono i klasické kanalizaci neškodí, pokud se do ní vypouští méně chemického sv[]stva.
Citovat
+1 #2 Janička Drzdová 2014-07-20 13:34
Bakterie Eurona v čističce neničí, vyzkoušeno s větš[]ou prostředků.
Citovat
0 #1 kanal15 2014-07-08 23:23
Používáme to již řadu let.
Citovat
Joomla SEF URLs by Artio

Přátelé

 

 

Hledáte práci, zaměstnání, práci na doma? Pokud nechcete spolupracovat s námi tak zkuste Domácí práce. Práce na internetu, seznam volných míst, lepší než úřad práce Práce. inzerce na volná pracovní msta, různé brigády atd. Hledáte letní brigádu? Sezóní i dlouhodobé Brigády. Podnikání, multi level marketing to jsou stránky o MLM, Eurona je také MLM ale o tom jinde. Včelaření a včelařství to vše na včelařské potřeby pro včelaře. Přeložili jsme pro Vás fanstránky Eurony i do dalších jazykových verzí.  Stejně, tak jako můžete objednávat Euronu v Polsku a na Slovensku. Máme pro vás i Slovenské a Polské stránky.  Oficiální web Eurona by Cerny

Archiv článků